ข่าวสารและกิจกรรม

Smart Classroom” พลิกโฉมการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มช. เผยโฉม “Smart Classroom” พลิกโฉมการเรียนรู้ของนักศึกษา สู่การเรียนการสอนรูปแบบใหม่

Read More