ข่าวสาร

Cisco Switch

เมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2559


รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ

          บริษัท Cisco ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ บริษัทชิชาง คอมพพิวเตอร์ จัดโปรแกรมอบรมความรู้เรื่องการ Cisco Switch โดยเน้นการที่บุคลากรสายคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยใช้โปรแกรมจำลองเข้ามาช่วยในการใช้งาน แนวคิดในการออกแบบ ผังระบบ Network การตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำต่างๆ โดยเนื่อหาประกอบไปด้วย

            การเชื่อมต่อระบบ Network สามารถทำได้ 3 รูปแบบคือ

1.       ระบบ WAN/Internet (การเชื่อมต่อแบบภายนอกสามารถใช้งาน ระบบอื่นๆของโลกได้)

2.       ระบบ Ethernet (การเชื่อมต่อภายใน สามารใช้งานได้เฉพาะส่วนที่กำหนด มากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป)

3.       ระบบ Point to Point Connection (เชื่อมต่อเครื่องกับเครื่อง)

รูปแบบการเชื่อมต่อระบบ Network มี 5 รูปแบบคือ

1.       แบบ Bus

2.       แบบ Star

3.       แบบ Ring

4.       แบบ Mesh

5.       แบบ Daisy chain Linear

สายสัญญาณที่ใช้ในการเชื่อมต่อมี 2 รูปแบบได้แก่

1.       RJ-45      (สาย LAN)

2.       FIBER OPTIC (ใยแก้วนำแสง)

อุปปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมสัญญาณ Switch (เฉพาะของบริษัท Cisco)

1.       Business Class (อุปกรณ์ขนาดเล็ก รองรับ User ได้ไม่เกิน 300 คน)

คืออุปกรณ์ ที่มีตัวเลขรหัส หลักร้อย เช่น 95-110 Series Unmanaged Switch , 200/220 Smart Switch

2.       Enterprise (อุปกรณ์ขนาดใหญ่ รองรับ User 300 คนขึ้นไป)

คืออุปกรณ์ ที่มีตัวเลขรหัส หลักพัน เช่น Catalyst 2960, Catalyst 4500 เป็นต้น

           

     ซึ่งอุปกรณ์ Switch นี้ต้องมีความรู้ในการเลือกซื้อให้เหมาะสมกับองค์กรณ์ เนื่องจากแต่ละรุ่นจะมีฟังชั่นการทำงาน และจำนวนช่องสัญญาณ ไม่เหมือนกัน จึงต้องทำการวิเคราห์ ให้เหมาะสมและถูกต้องเสมอก่อนทำการจัดซื้อBy

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้