ข่าวสาร

AIS Business Show Cases

เมื่อวันที่: 14 มิ.ย. 2559


digital life

        คนไทยมีประชากร 70 ล้านคนแต่มีเบอร์มือถือใช้งานถึง 100 ล้านเบอร์ติดตั้งอยู่ในโดยแบ่งเป็นรูปแบบดังนี้

1.       smart device 55% = มือถือที่ติดตั้งระบบต่างๆได้

2.       Corporate 60% = ภาคธุรกิจ

3.       Growth of Smart device 20% = มือถือแบบรับและโทร

        ในอนาคตอันใกล้ มือถือที่เป็น แบบรับและโทรอย่างเดี่ยวจะหมดไป และในตอนนี้ ระบบ 3G สามารถครอบคลุมการใช้งานของคนไทยถึง 98% ระบบ 4G ครอบคลุมการทำงาน 80%

การรับข้อมูลข่าวสารของคนไทย

1.       Tel =      เรื่องด่วน

2.       SMS =     เรื่องสำคัญ Open = 98% Read = 90%

3.       E-Mail เรื่องทั่วไป  Open = 20% Read = 18%

4.       Line =     เรื่องทั่วไป  Open = 70% Read = 40%

        การใช้งานเรื่องของข้อมูล ของคนไทยเปลี่ยนไป การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ นิยมใช้งานเรื่อง Line facebook มากขึ้นแต่การใช้งานระบบ SMS และ Email น้อยลง จะใช้เฉพาะข้อความสำคัญเท่านั้น

        แต่ในภาคธุรกิจ SMS โตขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำระบบแจ้ง Password ระบบแจ้งการทำธุรกรรมทางการเงิน การทำระบบชิงโชค โดยโตขึ้นมา 20% ทุกปีตั้งปี 2556 ที่ผ่านมา

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก

1.       internet of things > อุปกรณ์ทุกอย่างเชื่อมต่อระบบ internet

2.       mobile > ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเชื่อม หากันโดยมือถือ

3.       Cloud ระบบต่างๆจะใช้คราวในการประมวลผล

4.       Big data คือการใช้งานข้อมูลจำนวน มหาศาลจาก internet of things + mobile+ Cloud เพื่อนำมาประมวลผลในการตอบโจทย์ของลูกค้า

ยุคต่างๆของธุรกิจ แบ่งเป็น 3 ยุค

1.       ยุคที่ 1 Factory  = เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต หรือ ยุคอุสาหกรรม

2.       ยุคที่ 2 Company = การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในงาน คือการทำให้ธุรกิจเก่งขึ้นเร็วขึ้นมีการกำเนินของบริษัท IBM Microsoft CISCO Oracle

3.       ยุคที่ 3 Digital Platform = ยุคที่คนทำธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เป็นจุดกำเนินของ facebook alibaba หรือการเอา IT มาเปลี่ยนการทำธุรกิจ

Digital Transformation Strategy (หรือการเปลี่ยนให้ธุรกิจของตนเองเป็นแบบ Digital โดยการวางกลยุทธ์)

1.       Engage your customers > การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

2.       Empower your employees > การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานกับพนักงานหรือผู้บริหาร

3.       Optimize your operation > นำเทคโนโลยีไปสนับสนุนการปฎิบัติงาน ภาคสนามให้ดีขึ้น ควบคุมการผิดพลาดของงาน

4.       Transform your products > นำเทคโนโลยีไปเปลี่ยน products

 

Business Strategy Digitalization ควรมองอยู่ 5 เรื่อง

Efficiency (Mobility) การบริหารจัดการคนในองค์กร การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยี

Monetization (Mobile MKT) การใช้เทคโนโลยีในการหากลุ่มลูกค้าโดยการใช้ mobile Marketing

Cost Reduction (Cloud/lot) การนำเทคโนโลยีไปลดต้นทุนการ IT โดยใช้แนวคิดของ internet of things และ Cloud

Control (Cloud/lot) นำเทคโนโลยีไปใช้ในการควบคุมการทำงาน

Differentiation (lot/Big Data) นำเทคโนโลยีไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ หรือการบริการแบบใหม่ๆBy

Rating (Votes: )   
    ความคิดเห็น (0)        ส่งไปให้เพื่อน        พิมพ์หน้านี้