ติดต่อเรา

แผนที่โดย Googleแผนที่

ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

169 หมู่ 3 ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
ติดต่อสอบถามได้ที่อาคาร 4 ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์

0-5381-9893
0-5381-9998 (แฟกซ์)

อีเมล์

info@northcm.ac.th